บริษัท ซียู แฮรี่ ทัวร์ ไกด์ แอนด์ เอ็ดดูเทนเมนต์ จำกัด
โทร 081-934-3111
  • th

จ.เชียงใหม่


จ.เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อสถานที่ : จุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาว (บ้านนาเลาใหม่)

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : ม่อนแจ่ม

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : พระธาตุดอยสุเทพ

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : สถานนีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : วัดถ้ำอุโมงค์

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : สวนสัตว์เชียงใหม่

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่

ไกดทัวร์ :