บริษัท ซียู แฮรี่ ทัวร์ ไกด์ แอนด์ เอ็ดดูเทนเมนต์ จำกัด
โทร 081-934-3111
  • th

จ.เชียงราย


จ.เชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ชื่อสถานที่ : วัดร่องขุน

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : วัดห้วยปลากั้ง

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : วัดร่องเสือเต้น

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : พระตำหนักดอยตุง

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : ตลาดแม่สาย

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : ถนนคนเดิน เชียงราย

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : ไร่บุญรอด

ไกดทัวร์ :

 

ชื่อสถานที่ : ดอยผาตั้ง

ไกดทัวร์ :

>

 

ชื่อสถานที่ : วนอุทยานภูชี้ฟ้า

ไกดทัวร์ :